HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fallen Leaves | Billy Talent tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fallen Leaves | Billy Talent

In a crooked little town, they were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground

I hitched a ride, until the coast
To leave behind, all of my ghosts
Searching for something, I couldn't find at home

Can't get no job, can you spare a dime?
Just one more hit, and I'll be fine
I swear to God, this'll be my one last time!

In a crooked little town, they were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground
Run away before you drown, or the streets will beat you down
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground

When it gets dark, in Pigeon Park
Voice in my head, will soon be fed
By the vultures, that circle round the dead!

In a crooked little town, they were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground
Run away before you drown, or the streets will beat you down
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground

I never once thought, I'd ever be caught!
Staring at sidewalks, hiding my track marks!
I left my best friends, or did they just leave me?

In a crooked little town, they were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground
In a crooked little town, they were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground
Run away before you drown, or the streets will beat you down
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground

Run away before you drown!
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground
Run away before you drown!
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground

Lời Việt

Fallen Leaves | Billy Talent

Những Chiếc Lá Rụng

Ở một thị trấn quanh co nho nhỏ, chúng bị thất lạc và chẳng bao giờ được tìm thấy
Những chiếc lá rụng, rơi rơi…nằm trên mặt đất

Tôi đã đi nhờ một chuyến, cho tới tận bờ biển
Bỏ lại sau lưng tất cả những điều tăm tối
Tìm kiếm thứ gì đó, thứ tôi chẳng tìm được ở nhà

Không kiếm được việc, bạn không để dành được một chút sao?
Chỉ một lần nữa thôi và tôi sẽ ổn thôi
Tôi thề với Chúa, đây sẽ là lần cuối!

Ở một thị trấn quanh co nho nhỏ, chúng bị thất lạc và chẳng bao giờ được tìm thấy
Những chiếc lá rụng, rơi rơi…nằm trên mặt đất
Lo chạy đi trước khi bạn bị dìm chết, hoặc những con đường sẽ làm bạn kiệt sức
Ở một thị trấn tội lỗi nhỏ, chúng bị thất lạc và chẳng bao giờ được tìm thấy
Những chiếc lá rụng, rơi rơi…nằm trên mặt đất

Lúc trời trở tối trong công viên Bồ Câu
Giọng nói ở trong đầu tôi sẽ sớm được biến mất
Bởi những con kền kền lượn xung quanh xác người chết

Ở một thị trấn quanh co nho nhỏ, chúng bị thất lạc và chẳng bao giờ được tìm thấy
Những chiếc lá rụng, rơi rơi…nằm trên mặt đất
Lo chạy đi trước khi bạn bị dìm chết, hoặc những con đường sẽ làm bạn kiệt sức
Ở một thị trấn tội lỗi nhỏ, chúng bị thất lạc và chẳng bao giờ được tìm thấy
Những chiếc lá rụng, rơi rơi…nằm trên mặt đất

Tôi không bao giờ nghĩ lấy một lần, tôi chưa từng bị bắt
Nhìn chằm chằm vào vỉa hè, cố che dấu vết xe của tôi
Tôi đã bỏ những người bạn tốt nhất, hay họ đã bỏ tôi đi?

Ở một thị trấn quanh co nho nhỏ, chúng bị thất lạc và chẳng bao giờ được tìm thấy
Những chiếc lá rụng, rơi rơi…nằm trên mặt đất
Ở một thị trấn quanh co nho nhỏ, chúng bị thất lạc và chẳng bao giờ được tìm thấy
Những chiếc lá rụng, rơi rơi…nằm trên mặt đất
Ở một thị trấn quanh co nho nhỏ, chúng bị thất lạc và chẳng bao giờ được tìm thấy
Những chiếc lá rụng, rơi rơi…nằm trên mặt đất

Lo chạy đi trước khi bạn bị dìm chết
Những chiếc lá rụng, rơi rơi…nằm trên mặt đất
Lo chạy đi trước khi bạn bị dìm chết
Những chiếc lá rụng, rơi rơi…nằm trên mặt đất

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.