HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Revolution | The Beatles tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Revolution | The Beatles

You say you want a revolution
Well, you know
We all want to change the world
You tell me that it's evolution
Well, you know
We all want to change the world
But when you talk about destruction
Don't you know that you can count me out
Don't you know it's gonna be all right
all right, all right

You say you got a real solution
Well, you know
We'd all love to see the plan
You ask me for a contribution
Well, you know
We're doing what we can
But when you want money
for people with minds that hate
All I can tell is brother you have to wait
Don't you know it's gonna be all right
all right, all right
Ah

ah, ah, ah, ah, ah...

You say you'll change the constitution
Well, you know
We all want to change your head
You tell me it's the institution
Well, you know
You better free you mind instead
But if you go carrying pictures of chairman Mao
You ain't going to make it with anyone anyhow
Don't you know it's gonna be all right
all right, all right
all right, all right, all right
all right, all right, all right

Lời Việt

Revolution | The Beatles

Bạn nói bạn muốn một cuộc cách mạng
Bạn biết không, tất cả chúng tôi đều muốn thay đổi thế giới
Bạn nói với tôi đó là sự phát triển
Bạn biết không, tất cả chúng tôi đều muốn thay đổi thế giới
Nhưng khi bạn nói về sự phá hủy
Bạn có biết rằng bạn làm tôi mệt mỏi
Bạn có biết rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi
Ổn thôi, ổn thôi

Bạn nói rằng bạn có một giải pháp thực tế
Bạn biết không, tất cả chúng tôi đều muốn nhìn thấy kế hoạch đó
Bạn chất vấn tôi về trách nhiệm
Bạn biết không
Chúng tôi đang làm những gì có thể
Nhưng khi bạn cần tiền
Để đấu tranh với những người bạn ghét
Tất cả những gì tôi có thể nói là, người anh em, bạn phải chờ
Bạn có biết rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi
Ổn thôi, ổn thôi.

Bạn nói rằng bạn sẽ thay đổi hiến pháp
Bạn biết không, tất cả chúng tôi đều muốn thay đổi suy nghĩ của bạn
Bạn nói với tôi đó là thể chế mới
Thay vào đó,bạn nên thay đổi suy nghĩ của mình thì hơn
Nhưng nếu bạn giương cao tấm hình của Chủ tịch Mao
Bạn sẽ không làm được điều gì với bất kì ai, bằng bất kì cách nào đâu
Bạn có biết rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi
Ổn thôi,ổn thôi.
Ổn thôi,ổn thôi.

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.