HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài If Everyone Cared | Nickelback tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

If Everyone Cared | Nickelback

If everyone care

From underneath the trees, we watch the sky
Confusing stars for satellites
I never dreamed that you'd be mine
But here we are, we're here tonight

Singing Amen, I'm alive
Singing Amen, I'm alive

If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
We'd see the day when nobody died

And I'm singing

Amen I, I'm alive
Amen I, I'm alive

And in the air the fireflies
Our only light in paradise
We'll show the world they were wrong
And teach them all to sing along

Singing Amen I'm alive
Singing Amen I'm alive

If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
We'd see the day when nobody died

If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
We'd see the day when nobody died

And as we lie beneath the stars
We realize how small we are
If they could love like you and me
Imagine what the world could be

If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
We'd see the day when nobody died

We'd see the day, we'd see the day
When nobody died
We'd see the day, we'd see the day
When nobody died
We'd see the day when nobody died

Lời Việt

If Everyone Cared | Nickelback

Nếu ai ai đều bận tâm

Từ dưới tán cây, ta ngắm trời xanh
Nhầm lẫn các vì sao với chiếc tàu không gian
Anh không bao giờ mộng mơ rằng em sẽ là của anh
Nhưng chúng ta ở đây, đêm nay chúng mình ở nơi đây

Hát vang "Chúa ơi, con còn sống"
Hát vang "Chúa ơi, con còn sống"

Nếu ai ai đều bận tâm và không ai rơi lệ
Nếu ai ai đều yêu thương và không ai nói dối
Nếu ai ai đều sẻ chia và quên đi lòng kiêu hãnh của mình
Ta sẽ thấy được một ngày không ai chết đi

Và tôi ca vang

Chúa ơi, con còn sống
Chúa ơi, con còn sống

Và trong bầu không khí những chú đom đóm
Chiếu tia sáng duy nhất cho thiên đàng chúng ta
Chúng mình sẽ cho cả thế giới này họ đã sai
Và dạy cho họ cùng hoà chung tiếng hát

Hát vang "Chúa ơi, con còn sống"
Hát vang "Chúa ơi, con còn sống"

Nếu ai ai đều bận tâm và không ai rơi lệ
Nếu ai ai đều yêu thương và không ai nói dối
Nếu ai ai đều sẻ chia và quên đi lòng kiêu hãnh của mình
Ta sẽ thấy được một ngày không ai chết đi

Nếu ai ai đều bận tâm và không ai rơi lệ
Nếu ai ai đều yêu thương và không ai nói dối
Nếu ai ai đều sẻ chia và quên đi lòng kiêu hãnh của mình
Ta sẽ thấy được một ngày không ai chết đi

Và khi chúng ta nằm ườn dưới những vì sao
Ta nhận ra ta nhỏ bé nhường nào
Nếu họ có thể yêu, giống như đôi ta
Tưởng tượng xem thế giới này sẽ như thế nào?

Nếu ai ai đều bận tâm và không ai rơi lệ
Nếu ai ai đều yêu thương và không ai nói dối
Nếu ai ai đều sẻ chia và quên đi lòng kiêu hãnh của mình
Ta sẽ thấy được một ngày không ai chết đi

Chúng ta sẽ thấy một ngày, sẽ thấy một ngày
Khi không ai chết đi
Chúng ta sẽ thấy một ngày, sẽ thấy một ngày
Khi không ai chết đi
Chúng ta sẽ thấy một ngày khi không ai chết đi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.