HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fuchs Du Hast Die Gans Gestohlen | tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fuchs Du Hast Die Gans Gestohlen |

Fuchs, du hast die Gans gestohlen,
gib sie wieder her, gib sie wieder her,
I: sonst wird dich der Jäger holen
mit dem Schießgewehr :I

Seine große, lange Flinte
schießt auf dich den Schrot, schießt auf dich den Schrot,
I: dass dich färbt die rote Tinte
und dann bist du tot :I

Liebes Füchslein, lass dir raten:
Sei doch nur kein Dieb, sei doch nur kein Dieb!
I: Nimm - du brauchst nicht Gänsebraten - mit der Maus vorlieb :I
ENGTRANS
Fox, you have stolen the goose,
give it back again, give it back again,
I: otherwise the hunter will get you
with the shot gun :I

His big, long musket
shoots the grist on you, shoots the grist on you,
I: that the red ink tints you
and then you are dead :I

Dear small fox, hear the advice:
Just don't be a thief, just don't be a thief!
I: Take - you don't need roast goose -
potlock with the mouse :I

Lời Việt

Fuchs Du Hast Die Gans Gestohlen |

Này cáo, ngươi đã trộm con ngỗng
Hãy trả lại mai, hãy trả lại mau
Hoặc là ta, người thợ săn, sẽ hạ ngươi
Với một phát súng

Khẩu súng trường vừa dài, vừa to của ông ấy
Xả cả làn đạn vào ngươi, xả cả làn đạn vào ngươi
Ta, dòng máu đỏ, nhuộm khắp thân thể ngươi
Và rồi ngươi gục chết

Con cái nhỏ yêu quí, hãy nghe lời khuyên nhá
Đừng bao giờ là một kẻ trộm, đừng bao giờ là một kẻ trộm
Ngươi không cần một con ngỗng quay đâu
Ta đã mang món ăn đến với một con chuột nè

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.