HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Gone With The Wind | SG Wannabe tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Gone With The Wind | SG Wannabe

집착은 사랑이 아니야 기다림도 사랑이 아니야
헛된 기대는 사랑이 아니야 이젠 난 어쩌란 말야
바람처럼 사라진 연인이여 바람처럼 사라진 사랑이여
남몰래 흘렸던 눈물모아 바람과 함께 그대 사라지고
정주고 마음주고 사랑도 다줘도 내곁을 떠난 사랑
아프고 아파도 그대 내색 한번 하지 않던 사랑
그때 정주고 마음주고 사랑도 다줘도 아깝지 않던 사람
사랑때문에 사랑때문에 아파도 아파도 기다려

생활속에 젖을 사랑이여 생활속에 퍼질 사랑이여
남몰래 흘렸던 눈물모아 바람과 함께 그대 사라지고
정주고 맘주고 사랑도 다줘도 내곁을 떠난 사랑
아프고 아파도 그대 내색 한번 하지 않던 사랑
그때 정주고 마음주고 사랑도 다줘도 아깝지 않던 사람
사랑때문에 사랑때문에 아파도 아파도
사랑 사랑 사랑 사랑은 혼자서 하는 거죠
알아 알아 사랑 난 이제는 더 이상 끝난 거죠
정주고 맘주고 사랑도 다줘도 내 곁을 떠난 사랑
아프고 아파도 그대 내색 한번 하지 않던 사랑
그때 정주고 마음주고 사랑도 다줘도 아깝지 않던 사람
사랑때문에 사랑때문에 아파도 아파도 기다려

사랑 사랑 사랑 사랑
-------------------

Jibchagun sarangi aniya gidarimdo sarangi aniya
hodoen gidenun sarangi aniya ijen nan ochoran marya
baramchorom sarajin yoniniyo baramchorom sarajin sarangiyo
nammolle hullyodon nunmulmoa baramgwa hamke gude sarajigo
jongjugo maumjugo sarangdo dajwodo negyothul tonan sarang
aphugo aphado gide neseg hanbon haji anhdon sarang
gutte jongjugo maumjugo sarangdo dajwodo akkabji anhdon saram
sarangtemune sarangtemune aphado aphado gidaryo

Senghwalsoge jojul sarangiya senghwalsoge pojil sarangiyo
nammolle hullyodon nunmulmoa baramgwa hamke gude sarajigo
jongjugo mamjugo sarangdo dajwodo negyothul tonan sarang
aphugo aphado gude neseg hanbon haji anhdon sarang
gutte jongjugo maumjugo sarangdo dajwodo akkabji anhdon saram
sarangtemune sarangtemune aphado aphado
sarang sarang sarang sarangun honjaso hanun gojyo
ara ara sarang nan ijenun do isang kuthnan gojyo
jongjugo mamjugo sarangdo dajwodo ne gyothul tonan sarang
aphugo aphado gude neseg hanbon haji anhdon sarang
gutte jongjugo maumjugo sarangdo dajwodo akkabji anhdon saram
sarangtemune sarangtemune aphado aphado gidaryo

Sarang sarang sarang sarang

-------------------
Attachment isn't love, waiting isn't love either
If waiting for the impossible isn't love, then what should I do?
My lover was gone with the wind, now my love is gone with the wind
The tears I hid have gone with the wind
My lover left me, after I gave her comfort, heart, and love
I hurt and I hurt, but love didn't give me a second thought
But it was worth giving my comfort, heart, and love to that person
Because of love, all for love, I hurt, I hurt and I wait

Life is soaked by love, and in life loves spreads
The tears I hid have gone with the wind
My lover left me, after I gave her comfort, heart, and love
I hurt and I hurt, but love didn't give me a second thought
But it was worth giving my comfort, heart, and love to that person
Because of love, all for love, I hurt and I hurt
Love Love Love, it is one sided
I know I know, it is the end for me
My lover left me, after I gave her comfort, heart, and love
I hurt and I hurt, but love didn't give me a second thought
But it was worth giving my comfort, heart, and love to that person
Becuase of love, all for love, I hurt and hurt

Love love love love

Lời Việt

Gone With The Wind | SG Wannabe

Gắn bó không phải là tình yêu, chờ đợi cũng không phải là tình yêu
Nếu chờ đợi điều không thể không phải là tình yêu thì tôi nên làm gì đây?
Người yêu của tôi đã theo gió đi xa, và giờ thì tình yêu của tôi cũng cuốn theo chiều gió
Những giọt nước mắt tôi che giấu cũng theo gió cuốn đi
Người yêu tôi đã rời bỏ tôi sau khi tôi trao cô ấy bao lời an ủi, trao cô ấy trái tim và tình yêu của tôi
Tôi tổn thương vô cùng nhưng tình yêu không cho tôi đắn đo
Nhưng cũng đáng để tôi trao niềm an ủi, trái tim và tình yêu của mình cho người con gái đó
Bởi vì tình yêu, tất cả vì tình yêu, tôi tổn thương và chờ đợi

Cuộc đời thấm đẫm tình yêu và tình yêu lan tỏa trong cuộc đời
Những giọt nước mắt tôi che giấu cũng theo gió cuốn đi
Người yêu tôi đã rời bỏ tôi sau khi tôi trao cô ấy bao lời an ủi, trao cô ấy trái tim và tình yêu của tôi
Tôi tổn thương vô cùng nhưng tình yêu không cho tôi đắn đo
Nhưng cũng đáng để tôi trao niềm an ủi, trái tim và tình yêu của mình cho người con gái đó
Bởi vì tình yêu, tất cả vì tình yêu, tôi tổn thương vô cùng
Yêu, yêu, yêu, đơn phương
Tôi biết, tất cả đã chấm dứt với tôi
Người yêu tôi đã rời bỏ tôi sau khi tôi trao cô ấy bao lời an ủi, trao cô ấy trái tim và tình yêu của tôi
Tôi tổn thương vô cùng nhưng tình yêu không cho tôi đắn đo
Nhưng cũng đáng để tôi trao niềm an ủi, trái tim và tình yêu của mình cho người con gái đó
Bởi vì tình yêu, tất cả vì tình yêu, tôi tổn thương vô cùng

Tình yêu ôi tình yêu

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.