HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Lovers In Japan / Reign of Love | ColdPlay tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Lovers In Japan / Reign of Love | ColdPlay

Lovers, keep on the road your on
Runners, until the race is run
Soldiers, you've got to soldier on
Sometimes even right is wrong

They are turning my head out
To see what I'm all about
Keeping my head down
To see what it feels like now
But I have no doubt
One day, were gonna get out

Tonight, maybe we're gonna run
Dreaming of the Osaka sun
Ohh, ohh, ohhh
Dreaming of when the morning comes

They are turning my head out
To see what I'm all about
Keeping my head down
To see what it feels like now
But I have no doubt
One day, the sun will come out

Reign of love
I can't let go
To the sea I offer
This heavy load

Locusts will
Lift me up
I'm just a prisoner
In a Reign of Love

Locusts will
Let us stop
I wish I'd spoken
To the Reign of Love

Reign of Love
By the church, we're waiting
Reign of love
My knees go praying

How I wish
I'd spoken up
Or we'd be carried
In the Reign of Love

Lời Việt

Lovers In Japan / Reign of Love | ColdPlay

Tình nhân, hãy cứ tiếp tục con đường đang đi
Người đua, cho tới khi cuộc đua bắt đầu
Chiến sĩ, bạn phải đi lính
Đôi khi ngay cả điều đúng cũng trở thành sai

Họ đang dốc cạn suy nghĩ của tôi
Để biết con người tôi là gì
Giữ cho đầu tôi cúi rạp
Để biết giờ đây điều đó cảm giác ra sao
Nhưng tôi không nghi ngờ gì
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ thoát khỏi

Đêm nay, có lẽ chúng ta sẽ chạy
Mơ về mặt trời Osaka
Ôi ôi ôi
Mơ về lúc bình minh bừng sáng

Họ đang dốc cạn suy nghĩ của tôi
Để biết con người tôi là gì
Giữ cho đầu tôi cúi rạp
Để biết giờ đây điều đó cảm giác ra sao
Nhưng tôi không nghi ngờ gì
Một ngày nào đó, mặt trời sẽ ló dạng

Triều đại tình yêu
Tôi không thể buông xuôi
Tôi dâng hiến cho biển cả
Gánh nặng này

Gian nan sẽ
Nâng tôi dậy
Tôi chỉ là một tù nhân
Trong vương triều của tình yêu

Gian nan sẽ
Khiến chúng ta ngừng
Tôi ước gì mình đã khẳng định
Vương triều của tình yêu

Triều đại của tình yêu
Chúng ta đang chờ đợi bên ngoài nhà thờ
Triều đại của tình yêu
Tôi quỳ gối cầu nguyện

Tôi ước sao
Tôi đã nói lên
Hay là chúng ta được mang theo
Trong vương triều của tình yêu

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.