HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Bring Me Down | Lenka tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Bring Me Down | Lenka

So, here we are again
staring at the end of what we made and who we are
Never knowing when
One of us will break apart and walk the other way
love, I don't know what to say
love, I don't know how to stay when you won't
let me be the person that I am...
The writing's on the wall
There's nothing to say anymore
So I'll leave before I fall apart right back into your arms
The writing's on the wall
You gave nothing and I gave it all
But I want something better
And I won't let this burden bring me down.
What are we to do
What are we to say to one another now we're through
Thanks for being you
Thanks for being all the things I had to say goodbye to
I'm over being lied to
I'm over being pushed into the
person that you want me to become....
Where did we go wrong?
We let it go so wrong
But now there's no point turning back lets face the facts...

Lời Việt

Bring Me Down | Lenka

Vậy là, chúng ta lại ở đây
Nhìn vào kết cuộc những điều chúng ta đã làm và chúng ta là ai
Không bao giờ biết khi nào
Một trong chúng ta sẽ chia xa và bước đi con đường khác
Tình yêu, tôi không biết phải nói gì
Tình yêu, tôi không biết làm sao để ở lại khi anh không thế
Hãy để tôi là con người thật của tôi
Chữ viết trên tường
Chẳng còn gì để nói nữa
Vì thế tôi sẽ ra đi trước khi tôi ngã lại vào vòng tay anh
Chữ viết trên tường
Anh chẳng mất gì và tôi đã trao tất cả
Nhưng tôi muốn điều gì đó tốt đẹp hơn
Và tôi sẽ không đế gánh nằng này trì kéo tôi
Chúng ta định làm gì
Chúng ta định nói gì với người còn lại, chuyện chúng ta đã xong
Cảm ơn anh vì đã là con người anh
Cảm ơn vì đã là tất cả những gì khiến tôi phải nói lời chia tay
Tôi vượt qua chuyện mình bị dối lừa
Tôi vượt qua chuyện mình bị thúc ép là
Con người mà anh muốn tôi trở thành...
Chúng ta đã sai lầm ở đâu?
Chúng ta để mọi chuyện trở nên thật sai lầm
Nhưng giờ thì không còn có thể quay lại, chúng ta hãy đối diện sự thật...

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.