HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Anything i'm not | Lenka tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Anything i'm not | Lenka

Anything I'm Not lyrics

I will never be, I will never be tall, no
And I will never be, never ever be sure of it all
Oh, why is the world so cruel to me
When all, all I ever want to be is anything I'm not

Gimme a break, a little escape
I am so tired of being me
I wanna be free, I wanna be new and different
Anything I'm not
I'm not

I will never be, I will never be you, no
I will always be, I will always be me, that I know
But oh, even though I'm happy being me
I want to get away from all this harsh reality, oh

Gimme a break, a little escape
I am so tired of being me
I wanna be free, I wanna be new and different
Anything I'm not

Yeah, gimme a break, a little escape
I am so tired of being me
I wanna be free, I wanna be new and different
Anything I'm not
Anything I'm not
Oh, anything I'm not

Gimme a break, a little escape
I am so tired of being me
I wanna be free, I wanna be new and different
Anything I'm not

Yeah, gimme a break, a little escape
I am so tired of being me
I wanna be free, I wanna be new and different
Anything I'm not
Anything I'm not
Anything I'm not
Anything I'm not
Anything I'm not


Lời Việt

Anything i'm not | Lenka

Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ vĩ đại, không
Và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ chắc được điều đó chút nào
Oh, sao thế gian lại tnà nhẫn với tôi đến vậy
Khi mà tất thảy, tất thảy mọi cái mà tôi muốn thành lại là cái mà tôi chẳng phải.


Hãy cho tôi một cơ hội, một lối thoát dù là nhỏ
Toi quá mệt mỏi khi là tôi
Tôi muốn được tự do, tôi muốn đổi mới và khác hẳn
Tôi chẳng là bất cứ cái j`
Tôi chẳng là gì.

Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ là bạn, không
Tôi sẽ mãi là tôi , tôi sẽ mãi là tôi, tôi hiểu điều đó
Nhưng, dù cho tôi có hạnh phúc được là mình
Thì tôi vẫn muốn thoát khỏi tất cả những sự thật tàn nhẫn này, oh.

Hãy cho tôi một cơ hội, một lối thoát dù là nhỏ
Toi quá mệt mỏi khi là tôi
Tôi muốn được tự do, tôi muốn đổi mới và khác hẳn
Tôi chẳng là bất cứ cái j`
Tôi chẳng là gì.


Hãy cho tôi một cơ hội, một lối thoát dù là nhỏ
Toi quá mệt mỏi khi là tôi
Tôi muốn được tự do, tôi muốn đổi mới và khác hẳn
Tôi chẳng là bất cứ cái j`
Tôi chẳng là gì.
Tôi chẳng là gì.
Ôi, tôi chẳng là gì cả.

Hãy cho tôi một cơ hội, một lối thoát dù là nhỏ
Toi quá mệt mỏi khi là tôi
Tôi muốn được tự do, tôi muốn đổi mới và khác hẳn
Tôi chẳng là bất cứ cái j`
Tôi chẳng là gì.
Tôi chẳng là gì.
Tôi chẳng là gì.
Tôi chẳng là gì.
Tôi chẳng là gì.
Tôi chẳng là gì.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.