HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Under The Gun | Axel Rudi Pell tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Under The Gun | Axel Rudi Pell

(They) searched for love under the moonlight
Sailed on the storm, they touched the sea
(All) hell broke loose, they felt the cold wind blow
On the wings of the cold and rainy shore

Looks like nothing hasn't changed,
"Love, hate, war" it still remains
Lost in the world, like ice melts in the sun
But they'll carry on

Under the gun
Under the gun
Under the gun
And they carry on and on

A world of peace still to remember
They broke the chains to set us free
Lost in the world, like ice melts in the sun
But they'll carry on

Under the gun
Under the gun
Under the gun
And they carry on and on
And on!

Under the gun
Under the gun
Under the gun
And they carry on and on

Under the gun
(Looking in the mirror)
Under the gun
(What have we done)
Under the gun
([Searching] for the [reason])
And they carry on
(And) they carry on

Lời Việt

Under The Gun | Axel Rudi Pell

Họ tìm kiếm tình yêu dưới ánh trăng non
Giương buồm trong bão tố, họ tiến ra biển khơi
Địa ngục mở ra, họ cảm nhận từng làn gió buốt thổi tới
Trên đôi cánh của bờ bãi lạnh giá và mưa mãi miết

Nhìn có vẻ nhưng không điều gì thay đổi hết
'Tình yêu, thù hận, chiến tranh' vẫn còn đó
Lạc lõng trong thế giới này như băng tan dưới ánh mặt trời
Nhưng họ sẽ vẫn tiếp tục

Trong hiểm nghèo
Trong nguy nan
Trong khó khăn
Và họ vẫn tiếp tục và tiếp tục mãi

Một thế giới hòa bình vẫn nhớ mãi
Họ đã phá tan xiềng xích để cho chúng ta tự do
Lạc lõng trong thế giới này như băng tan dưới ánh mặt trời
Nhưng họ sẽ vẫn tiếp tục

Trong hiểm nghèo
Trong nguy nan
Trong khó khăn
Và họ vẫn tiếp tục và tiếp tục
Và tiếp tục mãi!

Trong hiểm nghèo
Trong nguy nan
Trong khó khăn
Và họ vẫn tiếp tục và tiếp tục mãi

Trong hiểm nghèo
(Hãy nhìn vào gương đi)
Trong nguy nan
(Chúng đã làm gì thế này?)
Trong khó khăn
(Tìm kiếm lý do)
Và họ vẫn tiếp tục
Và họ vẫn tiếp tục mãi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.